రా రా అంటున్న రక్తపిశాచి Ghost experiment

0 Просмотры
Издатель
రా రా అంటున్న రక్తపిశాచి Ghost experiment #Ghost experiment

ఈ ప్రదేశంలో పచ్చినెత్తురు తాగే దయ్యం ఉంది ఉంటే మేం అర్ధరాత్రి పన్నెండు ఏళ్లకు అమావాస్య రోజు వెళ్ళి అక్కడనుండి రెండు రక్తపుబొట్లు ధరించి తర్వాత విపరీతమైన గాలి వస్తే వద్దనుకుని తిప్పేసి వచ్చేశాం


Thanks for watching this video
This music is youtube liberyri????
Комментариев нет.