ក្រយ៉ៅខ្មោចលង[Ghost 24h]ទៅណាមកណាជួបតែខ្មោច

1 Просмотры
Издатель
In my Youtube Channel I want to show you about the Facebook live in Cambodia,
SUBSCRIBE FOR MORE
FOR PLAYLIST:
កម្មវិធី : (កំណត់ហេតុខ្មោច)
#Gost24h #(កំណត់ហេតុខ្មោច)
????????គ្រប់យ៉ាងស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវងងឹត នៃមន្តអគម៍
វិញ្ញាណខ្មោចតៃហោង ស្រីរបាំខ្មោចដែលនៅក្នុងសាលា ខ្មោចទឹកតោងក្បាលទូក ខ្មោចគ្រោះថ្នាក់ចររាចរ ខ្មោចជើងកប់ វត្តចិញ្ចឹមខ្មោច ព្រលឹងតាមផ្លូវខ្មោចចូល ព្រាយក្បាលប្រាំបីរ សិស្សសាលាខ្មោច ខ្មោចអូសរទះក្នុងពេទ្យ ទាំងអស់នេះមានក្នុង Channel ទិទានរឿងខ្មោច។​
Gradite: កំណត់ហេតុខ្មោច *(Tel: 095500100/ 010 341111)
សូមចុច Subscribe និង​​ សញ្ញាកណ្តឹង​ ដើម្បីទទួលបានវីឌីអូថ្មីៗជារឿងរាល់ថ្ងៃ
​​ សូមអគុណ។
Комментариев нет.